Inkomstenbelasting2020.nl

dé website voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting over 2020

Inkomstenbelasting: Aangifte

Als u van de Belastingdienst een aangifteformulier of -brief ontvangt, bent u verplicht om aangifte te doen. Op het formulier of de brief staat vóór welke datum u aangifte moet doen. Als u door omstandigheden niet op tijd aangifte kunt doen, kunt u uitstel aanvragen. Doe dat in ieder geval vóór de uiterste inleverdatum, anders riskeert u een boete. Als u helemaal geen aangifte doet, maken wij zelf een schatting van de belasting die u moet betalen. U krijgt dan een aanslag en een verzuimboete.

Als u geen bericht van de Belastingdienst ontvangt

Als u van de Belastingdienst geen bericht ontvangt dat u aangifte moet doen, kan het toch zijn dat u een aangifte moet indienen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u:

  • naast uw loon nog andere inkomsten hebt gehad, bijvoorbeeld als freelancer, waarover u geen belasting hebt betaald
  • meerdere (bij)banen hebt
  • naast uw loon een uitkering hebt
  • Wij berekenen via uw aangifte hoeveel belasting u moet betalen. U ontvangt van de Belastingdienst een aanslag.

Digitaal of op papier

De meeste mensen doen hun aangifte digitaal met het aangifteprogramma. Als u hier geen gebruik van kunt maken, kunt u mogelijk op papier aangifte doen. Hiervoor dient u vooraf contact op te nemen met de Belastingdienst.

Als u recht hebt op teruggaaf van belasting

Het kan zijn dat u geld van de Belastingdienst terugkrijgt. Deze teruggaaf van belasting krijgt u via een aanslag. Daarvoor moet u aangifte doen. Als u geen aangifte hebt ontvangen en u denkt dat u belasting terugkrijgt, dan kunt u een verzoek om teruggaaf doen. U kunt deze teruggaaf aanvragen via het aangifteprogramma.

Een verzoek om teruggaaf moet u indienen binnen 5 jaar na afloop van het betreffende belastingjaar. Een verzoek om teruggaaf over 2015 moet u dus vóór 31 december 2020 indienen.

Als u buitenlands belastingplichtige bent

Als u in het buitenland woont en inkomsten uit Nederland hebt, moet u in de meeste gevallen aangifte doen. U kunt:

  • digitaal aangifte doen via het aangifteprogramma voor buitenlandse belastingplichtigen
  • het C- formulier gebruiken

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Belastingdienst Aangifte Buitenland

Bron: Belastingdienst.nl

Tarief voor uw aangifte inkomstenbelasting 2020

Afspraak maken voor uw aangifte inkomstenbelasting 2020

Download hier de checklist aangifte inkomstenbelasting 2020

 

 

 

 

 

 

 

logo 1

Uw aangifte verzorgd door

Aanvragen voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting van 2020 worden verzorgd door Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor C. van Weelden vof. Het kantoor- al sinds vele jaren - een dienstverlenend belasting- en bedrijfsadvieskantoor gelegen in het Limburgse Molenhoek.

Een professioneel team staat voor U klaar om uw aangifte inkomstenbelasting 2020 vakkundig in te vullen.

Klik hier voor meer informatie over
C. van Weelden vof;

Contactgegevens

Volg ons ook via:    transparent-facebook-logo-icon-1024x1024


Belasting- en Bedrijfsadvieskantoor
C. van Weelden vof
Lindenlaan 69
6584 AC Molenhoek

1195445181899094722molumen phone icon.svg.hi  024-3572828 
printer and fax 024-3582907
mail 2 inkomstenbelasting@cvanweelden.nl

 

Routebeschrijving